දෝලණ හා තරංග | Study Pack

දෝලණ හා තරංග

උසස්පෙළ දෝලන තරංග සම්බන්ධ සිද්ධාන්ත හා ප්‍රශ්ණ සියල්

 • Description

  උසස්පෙළ විශය නිර්දේශයේ වැදගත් වු කොටසක් ලෙස මෙම දෝලන තරංග කොටස සැලකිය හැකි වේ මෙහි දි සියළුම සිද්ධාන්ත සාකච්ඡා කරනු ලබන අතර ඒ සම්බන්ධ පුහුණු ගැටළු විශාල ප්‍රමාණයක් සාකච්ඡා කරයි එමෙන්ම එම කොටසට අදාල පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සියල්ල සාකච්ඡා කරනු ලබයි

  Here is exactly what we cover in this course:

  මෙම කොටස මිල දී ගත් පසු ඊට අදාල නිබන්ධන කට්ටලය වැඩකිරන දින දෙකක් තුල දී නවසටම ලැබීමට සලස්වනු ලබයි මෙහි ඇති විඩියෝ කොටස් නැරඹිය හැක්කේ අවස්ථා පහක දී පමණක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න එබැවින් මෙම පිවිසිම වෙනත් සිසුන් සමග හුවමාරු කර ගැනීමෙන් අපහසුතාවයට ලක්නොවන්න

  • සිද්ධාන්ත පැහැදිලිකිරීම්
   • තරංග චලිතය 01:27:50
   • තන්තු වල ඇතිවන ස්ථාවර තරංග 02:01:53
   • නල වල ඇතිවන ස්ථාවර තරංග 01:42:26
   • වාතයේ ධ්වනි තරංග ප්‍රවේගය 00:20:57
   • ධ්වනි තීවුරතාවය 00:21:53
   • ඩොප්ලර් ආචරණය 01:04:55
   • ස්වනික ගිගුරුම් 00:19:45
   • සරල අනුවර්ත් චලිතය සම්බන්ධ බහුවණ 00:21:54
   • තරංග වල ගුණ සම්බන්ධ බහුවණ 00:40:47
   • තන්තුවන කම්පන සම්බන්ධ බහුවණ 01:11:05
   • තරංග වේගය සම්බන්ධ බහුවණ 00:12:28
   • ඩොප්ලර් ආචරණය සම්බන්ධ බහුවණ 00:38:01
   • ධ්වනි තීවුරතාවය සම්බන්ධ බහුවණ 00:20:49
 • Course Assets

  • Wave Book
 • Student feedback

  0.0
  Course Rating
  0 %
  0 %
  0 %
  0 %
  0 %

  Reviews (0)

  • No Comments

  Submit Review

Submit Discussion

Comments (2)

 • samitha nirmala
  නියමයි සර් ගොඩක් ස්තූති හොදින් තේරුණා
  2022-07-15 13:27:52
 • Buddhini Yasasmi
  මට දෝලන හා තරංග පාඩම එපා වෙලා හිටියේ ඇත්තටම දැන් නම් හොඳින්ම පාඩම තේරුණා ගොඩක් ස්තූති සර් ඩොප්ලර් නම් නියමයි
  2022-07-15 13:20:14
  Buddhini Yasasmi
  විභාග ප්‍රශ්න ටික සාකච්ඡා කරපු එකත් ගොඩක්ම වටිනවා
  2022-07-15 13:21:00

Trailer video

දෝලණ හා තරංග

මෙම කොටස මිල දී ගත් පසු ඊට අදාල නිබන්ධන කට්ටලය වැඩකිරන දින දෙකක් තුල දී නවසටම ලැබීමට සලස්වනු ලබයි මෙහි ඇති විඩියෝ කොටස් නැරඹිය හැක්කේ අවස්ථා පහක දී පමණක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න එබැවින් මෙම පිවිසිම වෙනත් සිසුන් සමග හුවමාරු කර ගැනීමෙන් අපහසුතාවයට ලක්නොවන්න

Rs.1,800.00

This Course Include

10 videos
1 Papers
1 Guide Book